Gå til sidens hovedinnhold

Konspirasjonsteori fra FrP-toppen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Carl I. Hagen mener klimakrisen er en bløff for å flå folk flest med avgifter. Han avviser at klimaendringene er menneskeskapte. FrP sin førstekandidat i Oppland går så langt at han beskriver klimakrisen som en ny religiøs tro basert på FNs Klimapanel. Slike påstander minner urovekkende mye om konspirasjonsteori.

FNs klimapanel baserer seg på forskere over hele verden som vurderer vitenskapelig litteratur regelmessig, og sammenstiller nye forskningsfunn i rapporter. Rapportene er det viktigste vitenskapelige grunnlaget for politiske beslutninger i Klimakonvensjonen. Analysene baserer seg på vitenskap, og ikke søkte spekulasjoner. FNs klimapanel slår fast at det meste av den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Klimaendringer fører blant annet til mer ekstremvær og har alvorlige konsekvenser.

Når GD og andre formidler slike kunnskapsbaserte fakta, mener Carl I. Hagen at media har blitt opplært av Pravda, avisen til kommunistpartiet i Sovjetunionen, og at media er klakører for myndigheter.

Konspirasjonsteorier er en trussel mot demokratiet

Journalistikk baserer seg faktisk på fakta, ikke oppdiktede historier. Samtidig skal media synliggjøre ulike meninger. Derfor er det viktig at Opplands førstekandidat for FrP får ytre sine meninger på lik linje med andre stortingskandidater. Men derfor er det også viktig å ta til motmæle mot konspirasjonsteoriene.

FrP i Oppland har fått en stortingskandidat som står på ytterkanten i norsk klimadebatt og i eget parti. For FrP har i regjering bidratt til at Norge har fått de strengeste klimamål noensinne. Klimagassutslippene må ned, og alle må bidra. Derfor er det synd at Hagen kaller grepene vi som enkeltpersoner må ta for lureri og tøv!

De som er brennende opptatt av å gjøre en innsats for miljøet, stemmer mest sannsynlig ikke på FrP. Velgerne bør likevel spørre seg om førstekandidaten i Oppland legger kunnskap til grunn i andre viktige saker. Konspirasjonsteorier er en trussel mot demokratiet.