Gå til sidens hovedinnhold

Korona har vist oss at vi trenger EU

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helt siden mars har Norge stått ovenfor de forskjellige problemene rundt koronapandemien. Solidariteten blant folket har blitt testet, og det samme mellom de forskjellige EU landene. Landene i EU har i starten av koronapandemien håndtert krisen forskjellig. I tillegg til å stenge grensene sine. Dette har rammet Norges økonomi og internasjonale politikk hardt.

Likevel er det noe som er sikkert. Alle land i Europa trenger å bygge opp en sterk økonomi, internasjonalt samarbeid og sikre og redde arbeidsplasser. Mens representantene på Stortinget setter i gang ulike tiltak for å hindre smitte og redde bedrifter, så driver EU med å forhandle fram krisepakker til de forskjellige medlemslandene.

Mange av de forskjellige landene i verden har fått smakt på økonomiske fall i de ulike næringssektorene. Det som allikevel har reddet Norge er EØS-avtalen som har sikret norske bedrifter trygge fremtidige vilkår. EØS-avtalen utgjorde omtrent 306 milliarder på eksport til EU i 2019. Dette var utenom olje og gass industrien. Det er fortsatt tydelig at EU er og forblir vår viktigste handelspartner.

For EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked sammen med en halv million europeere. Det betyr at norske bedrifter kan yte godt av det indre markedet på lik linje med de andre landene i EU. Avtalen vil være en kritisk faktor for hvordan Norge skal bygge opp økonomien i siste fase og etter pandemien.

Uten EØS-avtalen kunne heller ikke staten bistå nordmenn som ville hjem fra utlandet. Da EU landene stengte ned grensene ble det vanskeligere for staten å hente hjem borgere i utlandet. Flytrafikken i EU og hele verden ble redusert og offentlig transport gjennom grensene var vanskelig. Likevel greide staten å forhandle med EU slik at det skulle bli lettere for nordmenn å komme til Norge.

I tillegg har de lovende koronavaksinene blitt lovet til Norge gjennom EØS dersom produsentene Pfizer og Moderna skulle få tillatelse av EU til å markedsføre. Moderna har uttalt seg at vaksinen er 94,1 % resistent mot å få korona. Før det må vaksinen bli sjekket av European Medicines Agency (EMA) før det kan bli vedtatt av EU-kommisjonen. Hvis kommisjonen godkjenner forslaget fra EMA, vil vaksinen trolig være klar over nyttår.

Det er likevel ikke noe hemmelighet at de avtaler og samarbeid staten har utarbeidet under pandemien har vært krevende. Ettersom Norge ikke har de direkte samtalene, som andre EU-land, så har samarbeid vært mere krevende. Ikke desto mindre har Norge allikevel forhandlet fram gode avtaler gjennom EØS.

Allikevel, samtidig som landet håndterer krisen må vi være standhaftige til å gjenreise økonomien, kontrollere smittespredningen og vedlikeholde våre internasjonale relasjoner. Også her vil EU og EØS stå sentralt. For her vil EU være en stor støttespiller ved gjenreisingen av økonomien og opphevingen av de felles restriksjoner.

Selv om vi debatterer et EU-medlemskap eller ikke, så vil det være viktig å ha et godt forhold til den europeiske union. For hvert enkelt land er for små til å takle den krisen vi står i nå og de som vi kommer til å møte i fremtiden. Det er bare gjennom samarbeid, kunnskap og solidaritet som kan forene oss slik at vi landene i Europa kan håndtere morgendagens utfordringer. Det er på tide at vi forsvarer EØS og debatterer et norsk EU-medlemskap.