Gå til sidens hovedinnhold

Korona-pengene på bordet, takk!

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det er krisestemning i Sel. Kommunen har brukt for mye penger på neste alle områder. I et forsøk på å gjenvinne kontroll, er det vedtatt full stopp i ansettelser og innkjøp.

Det er dramatikk i økonomrapporter som viser at det på barnehager, barnevern og skoler er brukt 8 millioner kroner mer enn budsjettert. Det er dramatikk når samme rapport for helse og omsorg viser et overforbruk på 16 millioner. Kommunen kan gå mot et betydelig underskudd, dersom det ikke er mulig å redusere aktivitetsnivået.

Bildet av kommuneøkonomien i Sel er sammensatt. Kommunen har for eksempel knapt hatt noen mulighet til å unngå ekstrakostnadene som følger av sykehjemsbrannen sommeren 2019. Mer enn to år etter må kommunen fortsatt bruke kostbare, midlertidige løsninger.

Heller ikke korona-kostnadene kan kommunene sies å ha vært herre over. Det er bare få dager siden GD skrev om at Lillehammer kommune sliter med økonomien. Både Lillehammer og Sel har hatt store, ekstraordinære kostnader som staten ikke fullt ut har kompensert. Det er lite mening i at kommuner som har økonomiske utfordringer fra før, også skal rammes av usikkerhet rundt statens vilje til å dekke korona-utgifter.

De rødgrønne har alle skapt store forventninger til bedre kommuneøkonomi

Akkurat nå sitter både kommunedirektører og lokalpolitikere i et slags vakuum. Det er tre måneder siden Stortinget behandlet opplegget for kommuneøkonomien i 2022. I mellomtida har det vært et valg. De som nå sitter sammen for å snakke om en mulig ny flertallsregjering, har alle skapt store forventninger til bedre økonomi kommunene. Uten å forskuttere hvem som skal delta i en ny regjering, bør det være mulig nå å sende ut en melding til kommuner som sliter. I det minste bør de kunne gi en garanti om at staten ikke skal være smålig når det handler om å få dekket korona-utgiftene.

Trangere og tøffere

Store utfordringer i Sel: – Dette er kraftig kost

Må spare enda mer i Lillehammer: – Det finnes ingen «quick fix»