Koronaen har endret premissene for hvordan sykehusene skal utvikles videre i Norge

SYKEHUSUTVIKLING: Det er bedre med to fullverdige sykehus i en region som geografisk er like stor som Danmark, skriver Sykehusaksjonen i Lillehammer.

SYKEHUSUTVIKLING: Det er bedre med to fullverdige sykehus i en region som geografisk er like stor som Danmark, skriver Sykehusaksjonen i Lillehammer. Foto:

Av
DEL

Aktuelt
Erfaringene er så fundamentale, at ingen eksisterende sykehusplaner kan fullbyrdes, uten at HSØ drøfter hvordan vi kan forebygge konsekvensene av framtidige epidemier. Heldigvis er det nå dette som skjer! Jfr. GD sin leder lørdag 23. mai.

Viktige statlige signaler fra statlige myndigheter;

- Gjenoppbygge statsfinansene, mindre statlige rammer

- Ikke bygge store statlige institusjoner, utenfor større byer

- Ikke bygge sykehus med «høge tårn»

- Bygge mindre nytt, bevare mer av det eksisterende

Gjenoppbygge statsfinansene, mindre statlige rammer

Staten bruker en masse ressurser i 2020 for å sikre innbyggere og bedrifter. Innstrammingene kommer fra 2021. Dette forstår administrasjonen og styret i Helse Sør-Øst. Det kommer ikke mer midler til Mjøssykehuset. Debatten om målbildet må vi ta nå.

Kan det bli slik at vi fortsatt får to akuttsykehus, men nå mer likeverdige, Elverum og Lillehammer? Gjort på en slik måte at ingen pasienter blir sendt på «runddans» rundt Mjøsa! Lillehammer har gjennom epidemien styrket seg som det største og faglig sterke sykehuset. Det ligger nær det befolkningsmessige midtpunktet i regionen (Kongsvingerregionen og Hadeland sør ute av SIs opptaksområde). Få disipliner mangler på Lillehammer sykehus før dette blir et fullverdig akuttsykehus, tett på de to nasjonale ferdselsårene; E6 og Dovrebanen, der det befolkningstette området rundt Mjøsa kan nås på 45 min reisetid. Det elektive sykehuset videreutvikles på Gjøvik.

HSØ bør ta en ny vurdering av Tynset sykehus. Distriktsregionene samlet, er bedre tjent med å få opprustede og likeverdige helsetilbud, på basis av Lokal Medisinske Sentra (LMS). Hamarregionen bør får utvikle moderne tilbud innen rus – psykiatri; de delene som ikke må ligge som en del av akuttsykehusene.

Ikke bygge store statlige institusjoner, utenfor større byer

I en statlig rapport, om dette temaet, blir Sentralsykehuset i Østfold og Høgskolen i Vestfold fremhevet som eksempler på hvordan Staten ikke skal bygge i framtida! I vedtaket om sykehusutbygging ble føringen neglisjert. Nå Staten følge sine egne sterke signaler om hvordan regional utvikling skal foregå, for å realisere det grønne skiftet, mindre pendling osv.

Statens vegvesen Region Øst har avgitt innsigelse til alternativet på Biri og vil gjøre d.s. for Mjøsbrualternativet. Fylkesmannen i Oppland var også kritisk til at et utbyggingsmønster med utgangspunkt i de gamle Mjøsbyene ikke var utredet. Det kan ikke staten unnlate å gjøre Helse Sør-Øst oppmerksom på nå. Dette er også det rimeligste alternativet.

Ikke bygge sykehus med «høge tårn»

I et intervju i Dagsrevyen lørdag 28. mars snakket ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, om hva Helse-Norge kan lære av korona-situasjonen, om behovet for å ta smittevernhensyn når sykehus bygges; «Kanskje må vi ha systemer med sykehus med mer plass, ikke bygge svære høye tårn, men på en måte ha mer smittevernhensyn inn i måten vi bygger sykehus på».

Slik vi i Sykehusaksjonen har oppfattet dette, bygges det her på erfaringen med smitten som rammet øyeavdelingen på Ullevål, permitterte et stort antall helsearbeidere. Derfor; det er bedre med to fullverdige sykehus i en region som geografisk er like stor som Danmark.

Bygge mindre nytt, bevare mer av det som allerede eksisterer

Det er mye uenighet om Sykehusplanene for Innlandet. Ett er alle enige om, jfr. aksjonen, Redd sykehusene i Innlandet; Det er så langt ikke satt av nok midler til å bygge Mjøssykehuset, som et hovedsykehus, ikke nok midler til å samle alle de fagmiljøer som et slikt sykehus krever, noe som var hele poenget.

Nå kommer det ikke mer penger. Vi som lever her vil få mest helsetjenester om disse midlene brukes til å videreutvikle de gode sykehusene vi har.

Bjørn Nørstegård, leder Sykehusaksjonen i Lillehammer

Bjørn Nørstegård

Lillehammer

Nye signaler for sykehus i Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags