Gå til sidens hovedinnhold

Koronahotell rammer regionene ulikt

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap), reagerer kraftig på den nye forskriften som sier at Statsforvalteren kan pålegge kommunen karantenehotell i sommer. Trosholmen nekter å bli pålagt karantenehotell. Ordføreren mener det er problematisk at en av Norges største reiselivsdestinasjoner, kan bli pålagt å ta senger fra turister og gi dem til folk som må i karantene. Ordføreren har rett i at reiselivet i destinasjonen har lidd og sårt trenger så mange besøkende de kan få denne sommeren. Det er ordføreren sin jobb å kjempe for et skadeskutt næringsliv i kommunen.

Likevel lar ikke reaksjonene vente på seg. Ordføreren får nasjonal oppmerksomhet for sine uttalelser. I ett år har mantraet vært nasjonal dugnad, derfor fremstår det politisk ukorrekt å ikke ville gi hotellsenger til fellesskapet. Høyres Oddvar Møllerløkken spør på sin egen Facebook-side hva staten kunne gjort annerledes – bygd flere hoteller?

Kommuner med kapasitet bør strekke ut en hånd

Nei, staten kan ikke bygge koronahoteller, men staten kan gi ekstra økonomisk støtte til kommunene og næringslivet for å ruste dem til å ta hånd om koronagjestene. Lillehammer mangler per dags dato 32 millioner kroner i kompensasjon for koronautgifter. Det skaper frustrasjon.

Både Trosholmen og Møllerløkken foreslår at Statsforvalteren ser til områder hvor det er stor ledig hotellkapasitet. Retorikken og ikke politikken er derfor det største problemet i den lokale debatten. Forslaget bør fylkesberedskapssjefen lytte til. Han sier til NRK at de først vil se på hvilke kommuner og hoteller som frivillig ønsker en karanteneordning.

Kommunene og næringslivet trenger forutsigbarhet. For reiselivet er det en stor omveltning å skulle omprioritere senger bare noen uker før skoleferien starter. De kommunene som har hoteller med kapasitet og minst trykk om sommeren bør derfor strekke ut en hånd. Å trå til ekstra når man har anledning, er også god dugnadsånd.