Koronakrisen kostet kommunene 32 millioner kroner ekstra bare i mars. - En dramatisk situasjon

Lillehammer og kommunene i Gudbrandsdalen har hatt nærmere 32 millioner kroner i økte kostnader på grunn av koronakrisen fram til 31. mars. De forventer at utgiftene framover kommer opp i over 52 millioner kroner. I tillegg kommer inntektstapene som er langt høyere.