Gå til sidens hovedinnhold

Koronapandemien illustrerer det åpenbare - sats på sykehuset i Lillehammer

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronapandemien illustrerer det åpenbare; nemlig at Lillehammer sykehus har størrelse og kompetanse som er viktig for å sikre gode helsetjenester i Innlandet. Derfor er nedbygging av Lillehammer sykehus en trussel for et godt pasienttilbud for hele Innlandet.

Lillehammer sykehus har tatt hånd om halvparten av alle pasientene, og over halvparten av de aller sykeste som trenger respirator i Innlandet. Det viser seg altså at når krisen virkelig rammer så har Lillehammer kapasitet og kompetanse som gjør at man kan ta ansvar for svært alvorlig syke pasienter.

Et eksisterende sterkt fagmiljø

Helse Sør-Øst skal rigge 675 ekstra intensivplasser. Det vil kreve mange ekstra årsverk. I en slik situasjon har Lillehammer sykehus en fordel med store fagmiljø og ansatte som kan få opplæring og gå inn i dette viktige arbeidet.

Ifølge Sykehuset Innlandet er det hele 1400 årsverk på Lillehammer sykehus. Det er 250 leger hvorav 139 legespesialister, og 558 sykepleiere, hvorav 235 med spesialutdanning. En legespesialist har seks år høyere utdanning, og 6 ½ års utdanning etterpå mens de er i jobb.

En spesialsykepleier har tre års høyere utdanning, minst to år praksis og ytterligere to år spesialutdanning. Det tar altså hhv. minst 12,5 år og sju år å utdanne en ferdig legespesialist og spesialsykepleier. I tillegg er det flere andre yrkesgrupper med viktig kompetanse. Lillehammer sykehus har viktige funksjoner som dekker hele Innlandets befolkning, bla a. nevrologi, kvinneklinikk, laboratoriefag og infeksjonsavdeling som gjør at sykehuset har hovedansvar for behandlingen av coronasyke.

Stor risiko å bygge ned

Tiden det tar å utdanne spesialister viser at den kompetanse ikke lett lar seg erstatte hvis den først har gått tapt. Til sammenligning kan Oslo i større grad rekruttere fra andre sykehus. Innlandet utdanner spesialister på egen hånd. Ved å bygge ned Lillehammer fjerner man en betydelig utdanningskapasitet og et viktig trekkplaster for rekruttering.

På sikt vil det kunne gå ut over kvalitet og kapasitet for behandling i Innlandet. Resultatet vil være at flere pasienter må få tilbud i Oslo. Risikoen ved å bygge ned sykehuset på Lillehammer rett og slett for stor. Det er antakelig ikke lagt ned sykehus på denne størrelsen noen gang i Norge. Dagens situasjon er neppe et egnet tidspunkt å tenke i de baner.

Norges hyttesykehus nr. 1

Lillehammer er det sykehuset med flest fritidsboliger i sitt opptaksområde i hele landet. Hytteforbudet ble innført pga. frykt for kapasitet i lokalt helsevesen. Det beviser noe vi lenge har hevdet, nemlig at helsetjenester til fritidsinnbyggere må vektlegges sterkere i planleggingen.

Når det er fullt i fjellet kan antall personer i opptaksområde til Lillehammer nesten dobles. På legevakta dobles pågangen av pasienter i påsken.

Geografisk plassering

Opptaksområdet til Lillehammer er enormt stort. Det er langt fra Bjorli til Lillehammer. Eller fra Grotli til Lillehammer. Selv om man legger ned sykehuset både på Gjøvik, Hamar og Elverum vil det fortsatt være innbyggere i opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer som har lengst reisevei til sykehuset.

Å legge ned et så komplett sykehus som Lillehammer sykehus, vil utsette både fagmiljøer og innbyggerne i Innlandet for stor risiko. Denne pandemien er høyst sannsynlig verken den siste eller den farligste.

Vi må ha en sykehusstruktur som klarer å håndtere slike hendelser, og da bør sykehuset i Lillehammer være det opplagte satsingsområdet. Noe annet ville være ren gambling med folks liv og helse.

Ingunn Trosholmen, ordfører (Ap)
Anders Brabrand, formannskapsmedlem (Ap),
Lillehammer


Sykehus i og etter korona