Gå til sidens hovedinnhold

Koronavåren

Artikkelen er over 1 år gammel

aktuelt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne våren vil vi huske – koronaen kom og tok oss med storm. Pandemi, covid-19, hjemmeskole og Teamsmøter ble nye ord som ga mening. En krevende tid både menneskelig og økonomisk.

Stortingsarbeidet har også vært preget av dette. Sjelden har så mange store og krevende saker blitt behandlet så raskt. Flere av de omfattende pakkene med tiltak ble lagt fram i statsråd på fredag og vedtatt på tirsdag. Noen vil kanskje tenke at det må være greit, men for oss som arbeider på Stortinget er det viktig at vi hører hva bedrifter og organisasjoner mener om de sakene vi har til behandling. De sitter med detaljkunnskap som vi ikke har, og som er viktig for at saker blir belyst på en god måte.

Partiene på Stortinget samarbeidet godt om forbedringer i forslagene fra regjeringa og mange har sagt at det var bra at man fikk til et fint samarbeid i de første kritiske ukene slik at folk og bedrifter kunne få inntekter da landet nærmest over natta stengte.

Nå er vi tilbake til mer normal jobbing og de politiske skillelinjene viser seg i sakene. Det er riktig fordi partiene har forskjellige politiske prioriteringer og det skal synes i det vedtakene som gjøres.

For Arbeiderpartiets del har våre prioriteringer vært i gi folk som enten er permittert eller blitt arbeidsledig en anstendig inntektssikring, og gi kommunene mer penger for å dekke opp for kostnadene de har hatt. Samtidig har vi støttet opp om den økonomiske hjelpen bedriftene har fått.

I min komité var NAV skandalen en svært krevende sak i ukene rett etter jul, men arbeidet med den ble raskt nedprioritert da over 415000 skulle ha dagpenger. En stor utfordring for Nav-systemet, og en enda større utfordring for alle som har måttet vente på å få pengene sine. De færreste klarer seg uten penger i flere måneder. Nå ser det ut til at systemet etter hvert får utbetalt penger, selv om selve saksbehandlingen ikke er ferdig før i slutten av juli.

Mange har kommet tilbake på jobb. Det er bra, men hva skjer til høsten? Mange bedrifter varsler om at de mangler arbeidsoppdrag og noen av dem har falt helt utenfor de tilskuddsordningene som etablert. Ordfører Ingunn Trosholmen forteller at det gjelder Olympiaparken, fordi virksomheten ikke er skattepliktig. Det samme gjelder vandrerhjemmene. Det er ikke rettferdig, og dette er noe vi prøver å få rettet opp i.

Alle som ønsker at kommunen burde gjøre mer for innbyggerne sine, burde følge med på debatten om kommuneøkonomien. Koronaen treffer kommuneøkonomien på to måter; øke utgifter og lavere skatteinntekter. Det er stort sprik mellom det kommunene sier de trenger av penger og det regjeringa mener er nok.

Selv om 2021 skulle bli et normalt år uten koronakostnader, vil et underskudd i år måtte dekkes opp neste år. Det betyr færre tjenester for folk flest. Arbeiderpartiet mener at kommune trenger mer penger, både i år og neste år. I tillegg foreslår vi 1,5 milliarder til vedlikeholdsoppgaver, slik at de som jobber i bygg- og anleggsbransjen kan gjøre arbeid på skoler, sykehjem og veier for å unngå permitteringer. Vi foreslår også å endre anbudsreglene for de minste anbudene, slik mange ordførere har bedt om.

Selv om Korona-tiltakene har preget arbeidet, gjøres det vedtak i stortingssalen i andre saker. Med en mindretallsregjering er det mulig å få til endringer i saker. Det skjedde da endringer bioteknologiloven kom på plass, og da forslaget til ny langtidsplan for forsvaret ble sendt tilbake til regjeringa og med forslaget til endringer i rovviltforvaltningen.

Politikk betyr noe for hverdagen til folk enten den vedtas i kommunestyrer, fylkesting eller på stortinget. Derfor er viktig at lokalaviser som GD er opptatt å formidle kunnskap om de politiske vedtakene og alternativene. Hallvard Grotli har vært en god håndverker i den politiske journalistikken. Dette er en tradisjon jeg jeg håper videreføres nå når Grotli går over i pensjonistenes rekker.

Rigmor Aasrud, stortingsrepr. (Ap), Oppland