Koronaviruset reduserer verden til vårt eget hagegjerde, eller i beste fall vår egen skigard