Det er noe jeg ikke forstår! Overlege Rolstad satte pasientene foran økonomien. Det ble ikke akseptert av den øvrige ledelsen ved sykehuset på Lillehammer. Mottoet var: Økonomien har prioritet foran pasientene.

Ok, greit så langt!

Så inngår sykehuset en avtale med overlegen om at han ikke lenger kan jobbe ved sykehuset. Og gir ham lønn for å holde seg unna. Lønn uten arbeid.

Ja, det sparte sykehuset mye på!!!???

Sven Omre Kjosbakken, Lillehammer