La oss si at vi er 4 millioner skattebetalere og pensjonister. En kr fra hver er 4 mill. kr, 10 kr fra hver er 40 mill. kr, 100 kr fra hver blir 400 mill. kr, 1000 kr fra hver blir 4.000 millioner og 10.000 kr fra hver blir 40.000 millioner eller 40 milliarder kr.

Dette betyr at investeringskostnaden for prosjektet med å fange, frakte og begrave den livgivende gassen CO2 i gamle felt i Nordsjøen (kalt Langskip) er ca. 5.000 kr for hver av oss. For elektrifisering av sokkelen for å flytte utslipp av CO2 fra Norge til Tyskland, England og andre land er ca. 12.000 kr for hver av oss. Kostnaden ved el-bilsubsidiene på 20 mrd. årlig blir således 5.000 kr for hver.

Så for disse tre prestisjeprosjekter for alle de andre stortingspartiene uten noen målbar virkning for klimaet må vi alle betale eller gå glipp av nødvendige tjenester i skole, eldreomsorg, sykehus, pensjoner eller annet på 22.000 kr hver.

Andre kostnader er skyhøye strømkostnader og transportkostnader som også skyldes det etter min mening totalt unødvendige og meningsløse såkalte grønne skiftet. Det at mange av verdens ledere er lurt trill rundt av aktivister slik keiseren i «Keiserens nye klær» ble lurt hjelper lite. De gjør jo intet selv der de flyr privatfly med egne delegasjoner til Glasgow hvor de strør om seg med dommedagsprofetier og gir løfter på vegne av sine etterkommere. Når vi kommer til 2030 har de fleste forlatt sine posisjoner og i 2050 er de fleste døde og kan ikke holdes ansvarlige for det de lovet i 2021.11.02 Verden er som da jeg vokste opp i 1950 årene og blir nok også slik i 2050 selv om vi slipper ut den livgivende gassen CO2 som kun bedrer jordbruksavlingene for å mette enda fler.

Carl I. Hagen, stortingsrepr. (Frp), Oppland