Gå til sidens hovedinnhold

Kostnader til gang- og sykkelvei

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Viser til oppslag i GD, når byråkratiet greier å presentere en beregnet kostnad på ca. 9 millioner for 300 meter gang og sykkelvei i Lia på Sør-Fron, er det ikke vanskelig å skjønne at politikere trenger en tenkepause. De skal jo tross alt prøve å strekke pengesekken til alle mulige gode formål. Jeg kjenner ikke denne saken godt nok til å vurdere riktigheten av overslaget, men har forståelse for at kost nytteverdien her gjør at saken skyves ytterligere ut i tid.

Selv har jeg som tidligere ordfører en erfaring om dette med byråkratiets kostnadsberegninger og hva det faktisk kan koste, dersom det brukes litt fantasi og villighet til å se på alternative løsninger.

På Harpefoss hadde vi ønske om og planer fra Statens vegvesen om en gang og sykkelvei fra Harpefoss barneskole og ned til Harpefoss bru. En mye lengre strekning en i Lia og med en svingete og vanskelig fylkesvei. Kostnaden den gang var beregnet til ca. 3 millioner og skjøvet ut i tid for gjennomføring. Der tok vi i kommunen et initiativ til i samarbeid med Vinstra Kraftselskap om å finne en løsning i forbindelse med en utvidelse i kraftstasjon.

Resultatet av det ble at vi bygde en helt ny og fin fylkesvei med egen gang og sykkelvei ved siden av, utstyrt med gatelys som vi kunne overlevere fylket til en samfunnsmessig kostnad på ca. 2 millioner.

Det hører med til historien at Vinstra Kraftselskap ga et tilskudd på 1 million og Veisjefen greide å finne fram til 600 tusen i tilskudd tatt fra to forskjellige poster (riktig nok etter protest fra egen avdelingssjef). Kommunen tok resten av utgiften og jeg vil påstå at det ble en god og rimelig løsning for alle parter. Ikke minst for de myke trafikantene der unger til barneskolen og ungdomsskolen fikk en trygg og god skolevei og for alle andre som ferdes til fots blant annet til de gode idrettsanleggene som ligger langs denne strekningen.

Jeg er klar over at dette eksemplet ikke uten videre kan videreføres til alle prosjekter. Det gir allikevel et eksempel på at ved å tenke litt ukonvensjonelt og se etter gode alternative løsninger, kan en få til mere for mindre penger. Det går mot slutten på oljealderen og kanskje det er på tide at både politikere og byråkrater må innse at ikke noe tre vokser inn i himmelen.

– Meningsløst. Jobben kan gjøres for under en tredjedel av prisen

Arne Hernæs, Harpefoss