Nordahl Grieg brukte uttrykket «ubygde kraftverker», i kjent dikt han skrev i 1936. Da var det mange slike i Norge. Er det fortsatt mye «ubygd» i dette landet?

Både amatører og én sakkyndig, Trygve Bjark, skriver innlegg om den høye strømprisen nå. Eksperter har kommet til at det som mange oppfatter som kraftkrise egentlig er gass-krise: Nå avgått stridbar president i USA klarte å forsinke den viktige gassrørledningen Nord Stream 2 – fra Russland til Tyskland – lenge, og den er ennå ikke godkjent for bruk.

Kart i et atlas viser at det ved århundreskiftet var funnet tre store gassfelt og ett stort oljefelt, Snøhvit, på Tromsøflaket. Politikerne prioriterte oljeutvinning, og for gassen som kommer opp sammen med olje på Snøhvitfeltet ble det bygd LNG-anlegg ved Hammerfest.

Politikerne valgte da bort gassrørledning fra Tromsøflaket via Finland og Østersjøen til Tyskland, som ikke ville blitt så lang som de russiske ledningene Nord Stream 1 og 2, målt fra stedene der gassen utvinnes. Med både Nord Stream 2 og grov gassrørledning fra Tromsøflaket til Tyskland, ville det ikke vært «skyhøy» gasspris nå, og neppe rekordhøy kraftpris.

Kraftkablene som er tatt i bruk dette året – fra Agder til Tyskland og fra Rogaland til England – er tegnet inn på kart i ti år gammel rapport. Der er det også antydet noen store nye pumpekraftverk, som ennå er «ubygde». Hensikten med de var/er å bruke billig vindkraft – i tidsrom med sterk vind – til å pumpe vann opp til eksisterende høytliggende magasiner, for å få noe mer vann til kraftproduksjon for eksport, i andre tidsrom med lite vindkraft og høy kraftpris.

Så lenge slike pumpekraftverk er «ubygde», brukes nye og eldre sjøkabler til krafteksport mye av tiden, så noen som kaller de «eksportkabler» har mye rett. Det er ikke noe alternativ å legge strenge restriksjoner på bruk av kablene. Alternativet til krafteksport mye av tiden, knapphet på kraft og høy kraftpris, er å bygge pumpekraftverk omtrent som antydet i den nå gamle rapporten, så mye av krafteksporten kan utlignes med kraftimport.

Jo Heringstad, Ås