Gå til sidens hovedinnhold

Krafttak for det yrkesfaglige tilbudet ved Nord-Gudbrandsdal vgs ...igjen!

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ja, så e det på’an igjen...synger Jan Eggum. Det er det refrenget som går på repetisjon i bakgrunnen når vi nok en gang må kjempe for et godt yrkesfaglig tilbud ved Nord-Gudbrandsdal videregående, for å sikre arbeidsplasser og elevplasser lokalt. ”Stuttreist utdanning” er en evig pågående kampsak.

Krafttak for skolen

Næringslivet i Nord-Gudbrandsdal var i fjor sjokkert over det dramatiske kuttet i tilbudet ved Nord-Gudbrandsdal videregående. Etter en hard kamp, klarte vi å beholde VG1 Salg og Service.

En av hovedbegrunnelsene for nedleggelsene i fjor var lave søkertall. Det argumentet er ikke gyldig lenger. Det er for kommende skoleår gode søkertall på VG1 Service og samferdsel. Det er allerede fylt opp en klasse med 16 elever, og med flere på venteliste. Mange som starter på VG1 Salg og Service tenker ofte å gå videre på VG2 Salg eller VG2 Reiseliv. Det gir skolen et enda bedre utgangspunkt for å fylle opp en klasse på VG2 sammenlignet med i fjor.
 

Det andre argumentet for å ikke igangsette, var at næringslivet ikke kunne tilby læreplasser til elever som var ferdig med enten VG2 Salg, service og sikkerhet eller VG2 Reiseliv. Det er akkurat nå 10 ledige læreplasser i salgsfaget, og 3 ledige innen reiseliv. Dette argumentet er dermed heller ikke gyldig.

Store ringvirkninger

Færre skoleplasser betyr færre arbeidsplasser som betyr mindre skatteinntekter og kjøpekraft lokalt. Tap av dyktige fagpersoner som også bidrar på mange aktiviteter utenom jobb også. Det er MEGET STORE ringvirkninger. Dette kan vi faktisk ikke sitte rolig og la skje.

Nord-Gudbrandsdal vdg har vært smarte, og spesialisert seg på ulike fagfelt ved de forskjellige avdelingene. Det er dedikerte og dyktige faglærere, som brenner for å opprettholde og videreutvikle tilbudet. Det ville være meget dramatisk om dette fagmiljøet forsvinner. Vi ber om at faglærerne får ro i sin arbeidshverdag til å undervise og formidle, i stedet for å kjempe for at elevene skal få et bredt og godt utdanningstilbud.

Vi trenger faglært arbeidskraft innen reiseliv, handel og service

Et annet viktig argument i denne sammenhengen er vårt framtidige behov for faglært arbeidskraft innen service, handel og reiseliv i vår region. Gudbrandsdal er en av Norges største reiselivsaktører. Det er også av stor betydning for ungdommene å ha mulighet for valg av yrke og utdanning (lærlingplass) i nærheten av der de bor, spesielt sett i perspektiv av fraflytting. Elever som tar fagbrev (yrkesfag) blir boende i dalen når de begynner å jobbe, og har ofte ønske om å starte egen bedrift. Vi trenger ungdom med riktig kompetansenivå, som vil bo og skape arbeidsplasser i dalen vår. Å opprettholde disse tilbudene, vil være å satse på utdanning som er bærekraftig for framtida.

Et tankeeksperiment

Hva skjer hvis 50% av alle 16-åringer fra vårt område må flytte og bo på hybel på Lillehammer? Er det nok hybler å oppdrive? Hva er vitsen når de kan bo gratis hjemme?

Hva skjer med tallene på hvor mange som dropper ut av videregående opplæring? Hvis de fleste skal bo på hybel tror vi disse tallene vil stige dramatisk. Hva er kostnadene for ungdommer som dropper ut og må få støtte fra NAV? Dette er noe av temaene vi mener ikke er godt nok gjennomtenkt og argumentert fra fylkeskommunen.

Stuttreist utdanning

For oss som brenner for det lokale næringslivet og å holde liv i våre gode tettsteder i Nord-Gudbrandsdal, er det helt uforståelig at dette skjer. Det føles som at det over lang tid har blitt jobbet bevisst med å utarme dalen. Vår oppfatning er at utvikling av byene rundt Mjøs-området er viktigst, og at alt nord for Øyer blir en salderingspost. Med nytt fylke over et enda større geografisk område, frykter vi at dette blir gjeldende i enda større grad.

Vi oppfordrer nok en gang fylkesutvalget til å satse på Nord-Gudbrandsdal. Gi oss 5 år. La oss få bevise at det er liv laga med en videregående skole med bredt tilbud i vår region. Næringslivet og skolen står sammen. Vi gir oss fortsatt ikke uten kamp!