Kraftutbygging mot flom?

Vilt: Vågå trenger hjelp til å temme Finna. Kan en mulighet være å oppheve vernet mot kraftutbygging?

Vilt: Vågå trenger hjelp til å temme Finna. Kan en mulighet være å oppheve vernet mot kraftutbygging?

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener 
Vågå kommune har søkt
om statlig bistand til både planlegging og gjennomføring av sikringstiltak, for å hindre at en storflom i elva Finna raserer store deler av Vågåmo.

Trusselen som beskrives i søknaden er høyst reell, og sikringsbehovet er hinsides hva en liten kommune kan klare å dekke på egen hånd.

De nyeste bildene av flomstore Finna illustrerer hvilke dramatiske krefter elva representerer. Historiske bilder bekrefter trusselen. De siste års storflommer ulike steder i Gudbrandsdalen, har lært oss at sikring haster.

Mandag besøker stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) Vågå, for å gjøre seg kjent med flomproblematikken. Kjenseth, som er leder av Stortingets energi- og miljøkomité, kommer til et vassdrag som ble vernet mot kraftutbygging i 1993, da Stortinget vedtok den siste av fire verneplaner.

Det skal gjennomføres et betydelig utredningsarbeid, og det må bevilges mange millioner kroner før sikring av Finna kan gjennomføres. Det overrasker ikke dersom planene også skaper debatt om hvorvidt gode sikringstiltak faktisk kan bryte med vernebestemmelsene.

Vi må kunne utfordre gamle vernevedtak - også for Finna

Vågåmo er ikke eneste sentrumsområde som kan være truet av flom i vernet vassdrag. Sikring vil i noen tilfeller være å betrakte som vassdragsregulering. Når sikring skal vurderes, bør det derfor ses på om regulering for kraftproduksjon bør være del av et slik prosjekt.

Vi har et stort behov for sikringstiltak, og vi har også et behov for å øke produksjonen av fornybar kraft. Det er ikke sikkert kombinasjonen sikring/kraftutbygging er riktig løsning for Finna, men vi må kunne utfordre gamle vernevedtak samtidig som vi forbereder oss på både våtere vær og villere vassdrag.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags