Kraftverket er stengt på grunn av forurensing i Lågen. Mye tyder på at dette er kloakk

Fredag stengte kraftverket ned. Årsaken er forurensning av det Hafslund Eco omtaler som store mengder avfall som legger seg på filtrene i kraftverket.