Kramprud Lundgård har jobb å gå til, men vil ha etterlønn fra Øyer kommune

Formannskapet i Øyer ber tidligere ordfører Brit Kramprud Lundgård om å begrunne nærmere hvorfor hun søker etterlønn i tre måneder når hun har en jobb å gå tilbake til i Skattedirektoratet.