Krev ekstraordinært uttak av jerv for å berge beitedyra til sommaren

Rovviltnemnda ber Miljødirektoratet innstendig godkjenne ekstraordinært uttak av jerv for å hindre nye, store sauetap i Skjåk og Lesja. Fylkesmannens forslag om tidlegsanking blir ikkje akseptert.