Krevende konsekvenser for Lillehammers innbyggere

ROBEK-LISTA: Johannes Wahl Gran og Jytte Sonne bør klargjøre hvordan deres poliitkk skal unngå at Lillehammer kommune unngå å have på Robek-lista, skriver innsenderen.

ROBEK-LISTA: Johannes Wahl Gran og Jytte Sonne bør klargjøre hvordan deres poliitkk skal unngå at Lillehammer kommune unngå å have på Robek-lista, skriver innsenderen.

Av
DEL

Leserinnlegg
Som svar på et spørsmål om politisk troverdighet hevder lederne for KrF og MDG at støtten de gir til Ap, SV og Venstres helse og velferdspolitikk i Lillehammer er i samsvar med deres kjerneverdier.

Før de kommer fram til dette resultatet, er Jytte Sonne og Johannes Wahl Gran innom grunnbemanning i velferdssektoren, ønsker om gode velferdstilbud og å unngå å komme på ROBEK-lista.

Til tema grunnbemanning hevdes at det blir gjennomført «diverse pilotprosjekter med grunnbemanning». Hvis valgkamputspillet om 10 millioner til økt grunnbemanning hadde blitt gjennomført ville det gitt +/- 15 helårsstillinger. Tilsvaret fra Sonne/Wahl Gran hadde vunnet i troverdighet ved å gi en tallfesting av hvor mange helårsstillinger sektoren er tilført gjennom pilotprosjektene». Det hadde også vært interessant å få opplyst hvilke deler innen helse- og velferdssektoren som skal bære byrdene ved kuttet på ca. 7 mill. kr.

At KrF/MDG må ta politisk ansvar for å støtte budsjettet er en selvfølge. Å støtte et budsjett for helse og velferd som sentrale politikere både i Ap og Høyre tidligere har antydet er underbudsjettert, er å støtte et syn hvor det å holde budsjetter er viktigere enn å dekke brukernes reelle behov for velferdstjenester. Budsjettkuttet rammer de svakeste gruppene i samfunnet, og at det ikke er i strid med partienes kjerneverdier, er ikke til å tro.

Kommunedirektøren hevdet under budsjettarbeidet at budsjettet ikke var bærekraftig. Bærekraft er en kjerneverdi for MDG, trolig også for KrF. Hvilke tiltak har KrF/MDG foreslått, og fått gjennomslag for i budsjettet som bidrar til større bærekraft?

Problemstillingen blir ikke mindre aktuell når det planlegges en rekke prosjekter som vil belaste kommunens økonomi uten å gi inntekter, f.eks. Terrassen, omregulering av Stortorget, brannstasjon, vannverk og administrasjonsbygg hos GLØR. At Lillehammers innbyggere i tillegg må dekke eventuelle underskudd ved idrettsarrangementer i OL-parken, er og en del av det totale bildet.

Hvis KrF/MDG ønsker at Lillehammer ikke skal havne på ROBEK-lista bør vi som velgere få beskrevet partienes forslag til budsjettendringer som forhindrer at så skjer. En slik beskrivelse må være mer presis enn de intetsigende ordene i avslutningen av debattinnlegget 22 mai.

Til slutt: Som før nevnt ble løftet om 10 mill. styrking av budsjettet for helse og omsorg, i likhet med budsjettvedtaket fattet før pandemien var en realitet.

Budsjettvedtaket, sammen med tidligere vedtak som har nedprioritert helse og velferdssektoren til fordel for andre områder, har gitt Lillehammer kommune et dårligere utgangspunkt til å håndtere dagens situasjon enn den burde ha hatt. Når Sonne/Wahl Gran bekymrer seg for statens vilje/evne til å løse dagens problemer mht. pandemien så er det et forsøk på å avspore en mulig debatt om hvorledes kommunestyrets flertall vil skape en bærekraftig drift av Lillehammer kommune i tiden som kommer, og hvilke økonomiske konsekvenser det får for innbyggerne.

Olav Bonesmo, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags