Krevende omstillinger på Otta

OMSTILLING: Arbeidstakerne i dagens Nortura-anlegg er på jakt etter ny jobb på Otta.

OMSTILLING: Arbeidstakerne i dagens Nortura-anlegg er på jakt etter ny jobb på Otta. Foto:

DEL

GD MENER
Sjokket etter vedtaket om å legge ned Norturaanlegget på Otta er i ferd med å komme over i omstillingsfaser. Fortsatt hemmelighetskremmeri fra Norturas side betyr at vi fortsatt ikke vet hva som kommer av nye arbeidsplasser i Nortura-regi.

Samtidig er det optimistiske signaler som sendes ut. Angivelig skal en rekke medarbeidere allerede ha fått nytt arbeid. I tillegg vil ny Nortura-virksomhet ha behov for arbeidskraft.

Det gjenstår å kunne slå fast at også denne bedriftsavviklingen kan gå bedre enn først fryktet. Men det er uansett et reelt signal Nortura melder: Det er behov for å starte rekruttering av medarbeidere til nye oppgaver så raskt som mulig.

Tida bør være inne til å legge nye slakteriplaner på Otta til side

Denne erkjennelsen er selvsagt like relevant for dem som angivelig arbeider med planer om et nytt privat slakteri. Derfor bør tida snart være inne til å legge disse planene til side.

Private slakterier er i fremste rekke til å kjenne alle sider knyttet til marked og grunnlaget for nye investeringer. Deres fravær i å fronte forslaget om å etablere et nytt slakteri, bør si det meste. Regionråd og ordførere bør ha annet å gjøre enn å rigge grunnmuren for private aktørers inntreden.

Det framstår som en gåte hvordan mange nok produsenter om halvannet til to år skal gi grunnlag for et nytt privat slakteri i Nord-Gudbrandsdal. Et slikt opplegg vil utelukkende bidra til å svekke grunnlaget for et fortsatt bærekraftig kjøttsamvirke i vårt land.

Det er viktige signaler som kommer om å rekruttere blant dagens Nortura-ansatte. Det er et tidkrevende arbeid som også inkluderer behov for omstilling av kompetanse. Satsing ut fra dagens situasjon må være å foretrekke.

Fabrikksjef ved Nortura får ny jobb


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags