Krever gang- og sykkelveg i Vingrom før E6-utbyggingen starter

Grendeutvalget i Vingrom vil ha gang- og sykkelveg på lokalvegen sørover fra Vingrom før anleggsarbeidet med å bygge ny firefelts E6 starter.