Gå til sidens hovedinnhold

KrF vil ha en raus foreldrepermisjon

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Anette Trettebergstuen fra Ap hadde i GD et innlegg med overskriften «Ap vil ha en raus foreldrepermisjon». Det vil KrF også! Men hva er en raus foreldrepermisjon og hva er definisjonen på raus?

KrF har i sitt gjeldende program:- øke foreldrepermisjonen med fire uker ved 100 prosent lønn og fem uker ved 80 prosent lønn, og at den økte permisjonstiden kan tas ut fram til barnet fyller 10 år.- øke kvotene til 14 uker for hver av foreldrene og 3 uker før fødsel til mor.- sikre alle fedre rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel eller omsorgsovertakelse.

Det er dette som er KrF sin politikk inntil nytt program er vedtatt. Innen alle partier er der forskjellige meninger, og det er sunt og bra med meningsutveksling, MEN at flertallet i KrF vil gå for å fjerne hele pappapermen, det nekter jeg å tro.

Fedrene er absolutt viktige i barns liv, og derfor vil vi øke pappakvoten til 14 uker. Dagens ordning med en tredeling av permisjonen er ikke fleksibel nok. KrF har respekt for at folk har veldig forskjellige liv og derfor må innrette permisjonen sin så det blir til barnas beste. Slik det er i dag ser en del nødvendigheten av å ta ulønnet permisjon for å få hverdagen til å gå i hop, og det mener vi ikke er rettferdig.

Jeg tror at samfunnets beste er å legge best mulig til rette for at barn som vokser opp i dagens samfunn er best mulig rustet til utfordringene som alle vil møte på livets vei. Hver enkelt familie vet best hva som er best for nettopp deres barn.

Definisjonen på raushet ifølge Google: Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet. KrF vil ha en raus foreldrepermisjon!

Jytte Sonne, Lillehammer, 1. nestleder Innlandet KrF