Øyer:
Inge Kjell Elvestad, Hjemmestyrken Tretten.
Olav T. Rybakken, Hjemmestyrken Øyer.
Gudbrand Skjønsberg, Hjemmestyrken Øyer.
Ingebjørg Hjelmstad, FOLEY-gruppa
Halvor Strangstad, Hjemmestyrken Tretten.
Bjarne Tjernsli, Hjemmestyrken Tretten.
Paul Granskogen, Sivil motstand.
Sverre Røssum, Sivil innsats

Lillehammer:
Wilhelm Molberg Nilsen, Leder Milorg distr. 23.
Kristian Fougner Syverud, Hjemmestyrkene/Milorg. Kirsten Eriksen, Sivil innsats. Sverre Bratlien, Hjemmestyrkene Milorg Gjøvik og Vardal. Synnøve Aase Molberg Nilsen, Milorg, kontorarbeid. Gausdal: Torleif Forseth, sivil innsats og senere hjemmefront.

Dovre kommune:
Inger Hole, motstandsarbeid (kurer)
Knut Bjørseth, deltok i kamphandlinger

Nord-Fron:
Tor Sæthersmoen, diverse motstandsarbeid

Ringsaker:
Bjarne Fredhjem, motstandsarbeid
Roar Cae, motstandsarbeid.

Det er ennå ikke for seint å nominere mottakere til medaljen.
Det er kommunene som nominerer via fylkesmannen til Forsvarsdepartementet.