DNA-funn styrker mistanke om voldtektsforsøk

Gjentakelsesfare: Retten mener sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lignende overtredelser.

Gjentakelsesfare: Retten mener sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lignende overtredelser. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mannen som ble pågrepet og siktet for to voldtektsforsøk i slutten av juni, har blitt ilagt fire nye uker med varetektsfengsling.

DEL

Fengslingsmøtet ble gjennomført som kontorforretning (se faktaboks) etter at siktede og hans forsvarer ga beskjed om at det ikke trengtes rettsmøte. Siktedes forsvarer, Ole Magnus Drægni, informerte retten over telefon om at siktede ikke samtykker til fengsling og begjærte seg løslatt.

Kontorforretning

I kontorforretninger avholdes ikke fengslingsmøte, og verken siktede, forsvarer eller påtalemyndighet møter.

Dommeren alene går gjennom sakens dokumenter, før han tar en avgjørelse.

Høy gjentakelsesfare

Siktelsen ble tatt ut 30. juni, og 1. juli ble siktede ilagt varetekt i fire uker. Varetektsfengslingen ble anket til Eidsivating lagmannsrett, som avviste anken og i all hovedsak sluttet seg til tingrettens vurderinger.

Påtalemyndigheten har oppgitt at saken om kort tid kan ventes ferdig etterforsket, men ba likevel om nye fire uker varetekt grunnet gjentakelsesfare. Selv om siktede ikke har begått tilsvarende overgrep tidligere, mener retten at det ikke er noe ved siktedes livssituasjon som tilsier at det ikke foreligger kvalifisert gjentakelsesfare.

Det at gjentakelsesfaren vurderes til høy, gjør at alternativer til fengsling anses som uaktuelle.

DNA-spor

Retten mener at det er skjellig grunn for å fortsatt mistenke siktede for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder.

De viser videre til Folkehelseinstituttet over telefon har fortalt politiet at de har funnet DNA fra en av de fornærmede på siktedes fingertupper og under neglene på hans venstre hånd.

De viser til at dette taler for at det har vært fysisk kontakt mellom siktede og den ene fornærmede, noe som stemmer overens med forklaringen fra fornærmede og ikke forenlig med siktedes forklaring. Retten mener at dette analyseresultatet styrker mistanken mot siktede, og at det ikke har fremkommet ny informasjon etter lagmannsrettens kjennelse som svekker mistanken

Befølt og forsøkt avkledd

Begge de fornærmede har beskrevet overgrepene på en måte som samsvarer. De beskriver å bli tilsnakket med seksuell tone, bli presset inn i inngangspartier til lokaler i Lillehammer sentrum, befølt og forsøkt avkledd. En av de fornærmede har også identifisert siktede på bilder hos politiet.

Siktede har ikke erkjent forholdene. Han har tidligere forklart at han var på Lillehammer de to aktuelle nettene, men at han var svært beruset.

Artikkeltags