Sakkyndige mener drapssiktet 17-åring ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket

Tingretten fulgte begjæringen fra påtalemyndigheten om to nye uker i varetekt for den drapssiktede 17-åringen. Her ved politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i et tidligere fengslinsmøte i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Tingretten fulgte begjæringen fra påtalemyndigheten om to nye uker i varetekt for den drapssiktede 17-åringen. Her ved politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i et tidligere fengslinsmøte i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Foto:

17-åringen, som er drapssiktet for knivdrapet på Vinstra, er varetektsfengslet i to nye uker.

DEL

Mandag formiddag var det nytt fengslingsmøte i Sør-Gudbrandsdal tingrett for den nå 17 år gamle gutten som er drapssiktet etter knivdrapet på Vinstra i oktober i fjor.

Tingretten tok begjæringen om fortsatt varetektsfengslingen til følge og 17-åringen kan fortsatt holdes i varetekt i to nye uker. Det kommer fram i kjennelsen fra tingretten.

Retten viser til at det er sannsynlig at 17-åringen vil begå nye alvorlige straffbare handlinger dersom han blir løslatt.

Av fengslingskjennelsen kommer det også fram at statsadvokaten sendte saken over til Riksadvokaten 12. mai med forslag om at det tas ut tiltale for drap og grov kroppsskade.

17-åringen skal heller ikke ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det skriver de rettsoppnevnte sakkyndige i en tilleggserklæring. I kjennelsen fra tingretten presiserer de sakkyndige at siktedes diagnose er endret fra udifferensiert schizofreni til enkel schizofreni. En person som er psykotisk i gjerningsøyeblikket vil vanligvis bli funnet utilregnelig, og kan ikke dømmes til fengselsstraff, men til tvunget psykisk helsevern.

I fengslingskjennelsen vises det til at statsadvokaten har foreslått dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Dersom retten skulle komme til at gutten var tilregnelig da han begikk drapet, foreslår statsadvokaten at påtalemyndigheten skal legge ned påstand om forvaringsstraff.

Forvaringsstraff, som i utgangspunktet er tidsubestemt, kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en vanlig fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig for å verne samfunnet.

Artikkeltags