Gå til sidens hovedinnhold

Krise i Gausdal, krise over alt

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Gausdølene ønsker seg
innflyttere. Boligmarkedet preges av at tilgangen på brukte boliger er lav. Samtidig er det mangel på tomter til nybygging, og kostnadsberegninger tyder på tomter til ny bebyggelse vil få en kostnad hinsides alt vi tidligere har hørt om på landsbygda. Hvis vi da holder spinnville priser på hyttetomter utenom.

Krevende terreng gjør både husbygging og bygging av infrastruktur dyrt. Konsulentselskapet Gausdal kommune har brukt, opererer med tomtepriser på i snitt 2,5 millioner kroner. Da er vi omtrent der hvor andrehåndsverdien ligger på eneboliger i boligfelt på landsbygda, og det allerede før grunnarbeid og bygging kan starte.

Det vi ser i Gausdal, er en ekstremvariant av noe som rammer de fleste distriktskommuner. Nybygging betyr investeringer langt over hva det er mulig å få dersom huset må selges. Risikoen knyttet til boligbygging på landsbygda kan dermed stoppe all distriktsutvikling.

Gausdølene diskuterer kommunal subsidiering av boligtomter. I Sør-Fron spanderer kommunen 200 000 kroner på alle som vil bygge. 200 000 blir småpenger i det millionsluket en ny bolig i Gausdal framstår som. Denne krisa klarer verken Gausdal eller andre distriktskommuner å løse alene, og partiene som snart overtar departementskontorene må ganske så raskt vise at denne utfordringen har de tenkt å gå løs på.

Selvsagt handler det om penger, eller om økonomiske virkemidler. Likevel; vi ser gjerne at kommunene også utfordrer staten ved å vise hvordan statens plankrav og strenge føringer driver tomtekostnader i været. I Gausdal er de, som staten, opptatt av å beskytte matjorda. Det er en holdning også vi støtter. Men det kan ikke være slik at alle de hensyn staten legger til grunn, er like viktige.

Mangelen på boligtomter i Gausdal: – Et skikkelig problem

Her sliter de med tomtemangel: Har fire tomter ingen vil ha

Matilde (21) og Vegard (25) oppfyller drømmen: – Venninnene synes det er helt sykt at vi skal bygge eget hus