Det var visst tomtekrise denne gangen, ille nok, men langt verre er den krisa som Liv Karen Stubberud beskriver etter opplevelser ved Follebutunet i forbindelse med morens bortgang.

Krisa i omsorgssektoren her i Gausdal. Ei krise ingen vil ta tak i. Eldrerådet prøver i sine møter men blir bryskt fortalt at dette har de ikke noe med. I kommunestyret sitter det 23 representanter som med noen få unntak aksepterer alt hva kommuneledelsen med falske smil forteller om at ting i Pleie- og Omsorgssektoren er såre vel både når det gjelder tilsyn, omsorg og ernæring.

Det er ingen grunn til å tvile på Stubberuds beskrivelser av hverdagen for svært syke eller døende pasienter på institusjon i Gausdal. Det er grundig dokumentert med bilder og beskrivelser. Avdelingslederen vrir seg unna med generelle intetsigende betraktninger og kommuneledelsen er taus. Og hennes historie er heller ikke den eneste, men de fleste kvier seg for å stå fram eller tør rett og slett ikke det. Tilsynsmyndigheten hos Statsforvalteren er på kommunens side og vil heller ikke ta tak i saken, Det er enste Pasientombudet som vil hjelpe den som henvender seg med de uverdige opplevelser hun har vært vitne til.

Men vi har folkevalgte politikere som plikter å ta dette innover seg og ikke skyve det vekk som en enkeltsak. De må få fram de rette svarene på hvorfor dette hender og hva som blir gjort for å rette det opp. Våre ombudsmenn , politikerne, har en plikt til å undersøke dette og når de finner ut at beskrivelsene er riktige komme med en uforbeholden unnskyldning og en skarp korreks til ansvarlige ledere.

I disse dager arbeides det med et nytt årsbudsjett for 2022. Hva kan vi vente oss der av ytterligere nedskjæringer innen omsorgssektoren? Skal et helt Sykehjem tas ut av drift, skal det bli enda vanskeligere å få hjelp, enda færre hjelpende hender, eller skal maten bli enda dårligere? Grensa for nedskjæring i denne sektoren er for lengst nådd, det får politikerne ta inn over seg. De har vel også planer om å bli gamle i denne kommunen?

Olav Iverslien, Gausdal