Hege Lundring, divisjonsdirektøren for sykehusene i Gjøvik og Lillehammer, går av. Det skjer i en grunnleggende protest mot lederskapet til adm. direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Nok en gang blåser det på toppen i helseforetaket. Nok en gang ser vi risset av det som kan bli et nytt sjefsskifte i SI.

En toppsjef sitter trygt så lenge sjefens styre uttrykker tillit. Alice Beathe Andersgaard, har derfor på kort sikt lite å frykte for sin egen stilling.

Det er sjelden en oppsigelse umiddelbart resulterer i en dominobevegelse. De fleste forsto at Morten Lang-Ree i realiteten satt på en varslet oppsigelse da fagdirektør Toril Kolås i sin tid sa opp i protest mot hans lederskap. Det måtte bare gå en viss tid slik at han selv kunne få anledning til å si opp.

Slik kan vi komme til å oppleve nok en gang.

Hege Lundring ble hentet inn for å lede utviklingen av sykehusene i Gjøvik og Lillehammer. Dette var styrets viktigste grep da en omfattende tiltakspakke ble vedtatt i 2017. Etter bare halvannet år i jobben som divisjonsdirektør takker hun for seg.

Årsaken er åpenbart at det har låst seg i samarbeidet mellom Lundring og Andersgaard.

Dette må også styret og styreleder Anne Enger interessere seg for. Enger vet på sin side at styret, særlig nestleder Tor Berge, ved ulike anledninger har uttrykt undring og utålmodighet over prioriteringer og styring fra Andersgaard sin side. Men selvsagt har styret alltid gitt uttrykk for tillit. Noe annet måtte ha resultert i aksjonering fra styrets side.

Hvor lenge skal Anne Enger og styret sitte rolig denne gangen? Dersom sittende toppleder ikke får til et tillitsskapende arbeid i de store omstillingsarbeidene som venter, er tida snart der at nok en toppsjef må skiftes ut.

Det koker innad i Sykehuset Innlandet. Nylig gikk en avdelingsleder ved Hamar sykehus, Arnulf Kjos, ut med besk kritikk av sykehusene og sine kollegaer i Gjøvik og Lillehammer. Det sier mye om fravær om gjensidig respekt og internkultur at slike som Kjos får boltre seg uten at lederskapet markerer at nok er nok. Mange leger er dyktige som fagfolk. Forstandighet er imidlertid ingen garanti.

Alice Beathe Andersgaard og styret vet at helseforetaket er som et vepsebol når det om kort tid skal utpekes midlertidige løsninger fram til et nytt Mjøssykehus kommer.

Sykehusmiljøer posisjonerer seg. Politiske partier og politikere gjør det samme.

Mange – også Anne Enger – har håpet at mye skulle bli til det bedre bare Mjøssykehuset konfirmeres av Bent Høie.

Hun og andre kan bli skuffet. For nå kreves lederskap av beste merke i helseforetaket. Det kunne knapt ha blitt verre når nå Hege Lundring – av alle – er den som pakker sammen.

Alice Beathe Andersgaard skal ha gode forklaringer på hvorfor dette skal oppfattes som en ordinær oppsigelse, uten betydning for toppsjefens egen autoritet.

Hallvard Grotli

Politisk redaktør i GD