Hvor forberedt var vi på en krise man kunne se komme, er spørsmålet mange stiller seg i disse dager. Hadde vi et sterkt nok helsevesen til å gi alle som trenger det helsehjelp? Hadde vi planer for å løse krisen så effektivt som mulig, hadde vi minimert risikoen så godt det lot seg gjøre?

At vi stiller disse spørsmålene litt i etterpåklokskapens navn skulle jo bare mangle, men det avslører kanskje også litt hvordan det er vanskelig å forholde seg til tenkte krisescenarioer eller i hvert fall at vår evne til å se for oss kriser ikke er tellende for hva som faktisk kan skje. Det er for eksempel vanskelig å se for seg en faktisk detonering av en atombombe, men det betyr ikke at det ikke kan skje. Det er en krise det ikke finnes noe beredskap for.

Det er derfor den internasjonale legeforeningen mot atomkrig ble stiftet i 1980, med norske leger mot atomvåpen i 1982. Denne bevegelsen kom av at en gruppe leger undersøkte skadene som atombomber forårsaket, både i detoneringens øyeblikk og i påfølgende år, med konklusjonen om at det ikke var mulig å ha en meningsfull medisinsk respons. Skadeomfanget vil være for stort og ødeleggende. Sykehus, veier og annen infrastruktur rundt hvor atombomben detoneres vil jo bli fullstendig ødelagt. Luften vil være giftig. Japanske røde kors i Hiroshima behandler fortsatt senskader av detoneringen i Hiroshima, 70 år senere. Det er fortsatt forventet at man vil se flere tilfeller av kreft som en konsekvens av angrepet. Derfor har leger samlet seg om at det ikke er mulig for dem å være forberedt på konsekvensene av en atombombe.

Med dagens opprustning av kjernefysisk styrke hos flere av stormaktene som har atomvåpen, er det tydelig at atomvåpen er dypt forankret i et politisk maktspill. Det er umulig å ha tilstrekkelig beredskap for en detonering av en atombombe, men det er ikke umulig å avskaffe atomvåpen. Beredskapen må være målbevisst, politisk styring for å få en verden uten atomvåpen og selv om det er ulike meninger om hvordan man best burde gå frem, er arbeiderpartiet tydelige på at man vil jobbe aktivt for målet om en verden fri for atomvåpen og støtter målet om et internasjonalt forbud.

Sigrid Døving Bjerke, Lillehammer, leder av AUF i Innlandet