Krisepakke: 100 millioner til flom, ras og skred – men NVE har så langt ikke hørt noe

Flere prosjekter i Gudbrandsdalen kan være aktuelle for ekstra midler.