Kriserammet entreprenør ber om hjelp: – Bedre at de går konkurs, mener leverandør

Bergdølmo Entreprenør AS innfører betalingsstopp, og ber kreditorer som har penger til gode sette kravene på vent og gå med på en frivillig ordning.