Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Krisesenterets innsats for å forebygge, avdekke og bekjempe vold betyr mye både for de som trenger deres kompetanse og hjelp, men også som del av vårt velferdssamfunn.

Under pandemien ble krisesentrene definert som en kritisk samfunnsfunksjon på samme måte som skoler og barnehager. Ansatte var på jobb for å gi beboere den tryggheten de trengte selv om pandemien herjet. Nå er det mange flyktninger som kommer til Norge som har flyktet fra vold og overgrep. Mange er traumatiserte, og noen kan ha problemer med å gi barna sine nok omsorg i en kaotisk periode. Også for disse menneskene er krisesenteret et godt tilbud, men det er ikke bare pandemi og krig som gjør krisesentrene nødvendige.

Årsmeldinga til Gudbrandsdal Krisesenter for i fjor viser godt hvordan informasjon og samarbeid med skoler og andre myndigheter, bidrar til god hjelp til enkeltpersoner og familier som utsettes for psykisk og fysisk vold og om voldstrusler. 1962 overnattingsdøgn i fjor til kvinner, barn og menn, betyr at mange i våre lokalsamfunn har vært helt avhengig av å søke trygghet.

Sammen med Sp og SV har Arbeiderpartiet nå bidratt med økte bevilgninger til at vårt eget Gudbrandsdal Krisesenter fikk innvilget søknaden sin om et ekstra tilskudd på kr 400 000.

Det betyr trygghet for flere, noe krisesentrene bidrar med hver dag.

Rigmor Aasrud, stortingsrepr. (Ap), Oppland