Kriseteamet i Ringebu er involvert etter voldshendelse

Ordfører Arne Fossmo sier at kriseteamet er satt i arbeid og at aktuelle fagfolk er koblet inn i saken.