Et kobbel med ordførere forbereder seg på Oslo-tur og møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Møtet skal handle om E6, om dølers utålmodighet og frykt for igjen og igjen bli skjøvet nedover på prioriteringslistene.

Dette møtet er viktig. Ap og Sp har lovet å prioritere opprusting av de gjennomgående stamvegene nord – sør og øst – vest høyt. Den klare bedkjeden fra Hurdal tidligere i høst, var at vegbygging må underlegges politisk styring og offentlig eierskap.

I dag ligger ny E6 gjennom Gudbrandsdalen på bordet til Nye Veier AS. Der må prosjektet gjerne fortsatt ligge, men da må regjeringen finne ut hvordan politikerne skal ta tilbake makta over hvilke prosjekter som skal bygges når. En del av samferdselsministerens oppdrag, må være å gi folkevalgte, innbyggere og næringsliv langs hovedvegene en ny og større forutsigbarhet enn det gudbrandsdølene har måttet leve med helt siden E6 mellom Frya og Sjoa ble åpnet, og resten av prosjektet ble lagt på is.

Nye veger betyr nye muligheter. Usikkerhet og manglende framdrift kveler initiativ og pågangsmot. Stor trafikk på gammeldagse veger er en belastning på lokalsamfunn og vertskommuner.Det er et rimelig krav at en rødgrønn regjering fullfører den vegen de startet på sist de styrte Samferdselsdepartementet, og det ligger et lite ekstra håp i at regjeringen også vil se på hvordan den samfunnsøkonomiske lønnsomheten beregnes.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at utbygging av infrastruktur må gjennomføres på en måte som gir mest mulig igjen for pengene. Det kan ikke bety at det ikke skal tas hensyn til både miljø og berørte lokalsamfunn. Det er lite ekstravaganse som preger lokale innspill og krav, så den tid da ansvaret for forsinkelser ble plassert hos lokalpolitikere bør være omme.

Nå skal de møte ministeren om ny E6

Vi ble lurt. Kanskje bør E6 skiltes med «gjennomkjøring forbudt»