Norge vil mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere i 2035. Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå har gjort for Helse- og omsorgsdepartementet viser at denne sektoren vil legge beslag på nesten hvert fjerde årsverk i norsk arbeidsliv i 2060. SSB-tallene bør ikke overraske noen.

Den vanvittige arbeidskraftmangelen innen helse- og omsorgssektoren er en kraftig påminnelse til alle som er opptatt av både finansiering og bemanning av velferdsoppgavene. Det er også en påminnelse om at arbeidet med å dekke etterspørselen etter arbeidskraft går særdeles sakte.

Helseminister Bent Høie (H) har selvsagt rett i at det kan settes inn tiltak som får flere til å klare seg selv lenger uten bistand. Flere kommuner gjør en god jobb i så måte. Høie har også rett i at velferdsteknologi vil bidra til å redusere behovet for menneskelig arbeidskraft. Vi vil trenge alle slike framskritt, men det alene er ikke nok til at nye generasjoner eldre og pleietrengende bekymringsløst kan møte alderdommen, med visshet for at de får den behandlingen og pleien de har behov for.

Det må bli jobber til å leve av, og til å holde ut i

Innsatsen for å styrke rekrutteringen til helse- og omsorgsyrkene må intensiveres. Offentlig sektor på alle nivåer må ta sin del av ansvaret for å motivere til gode yrkesvalg. Det handler om skole- og læreplasser, om attraktive arbeidsvilkår, og om utsikter til stillinger det går an å leve av. Blant annet. Det handler også om å gjøre helse- og omsorgsyrkene til yrker det er mulig å holde ut i, gjennom mange år med tøft turnusarbeid.

Dette vet helseministeren. Dette vet også politikere med ansvar for både fagopplæring og høgskoleutdanning. Noen tiltak er på plass, andre kommer. Vi er likevel langt unna å kunne føle trygghet for at vi er i rute.