Kritisk til kommunen: Gir fortsatt tillatelse til tipping – til tross for naboklager

Fylkesmannen i Innlandet har klaget på at Ringsaker kommune har gitt dispensasjon til fortsatt massedeponi på Brøttum, og krever fortsatt at visse vilkår må innfris.