LILLEHAMMER: Mens debatten etter kunnskapsminister Kristin Halvorsens forslag om å legge om sidemålsundervisningen fortsetter, rettes det nå krass kritikk mot Norsk litteraturfestivals barne- og ungdomsprogram, Pegasus, en drøy uke før festivalen braker løs på Lillehammer 29. mai.

Guri Fjeldberg, litteraturkritiker, har på vegne av nettstedet barnebokkritikk.no foretatt en telling over barneprogrammet under litteraturfestivalen. Hun og hennes kollega, litteraturkritiker Petra Helgesen, mener resultatet er skandaløst dårlig.

Pinlig og skandaløst

Tallene viser at nynorsk litteratur er underrepresentert i programmet for barn og unge, og Fjeldberg kaller Litteraturfestivalen for Bokmålfestivalen på Lillehammer.

- Den nynorske barnelitteraturen er så dårlig representert at sjøl en østlending som jeg mener det er pinlig, sier Fjeldberg.

Hun har talt hele 48 programposter, inkludert en rekke tilbud om forfatterbesøk på skolene i nærheten, og funnet ut at nynorsk er representert kun de få minuttene Hans Sande og Magnhild Bruheim er å høre under torsdagens Barnebokbar, der de deler tida med tre bokmålsfolk og en danske. Bruheim tar dessuten imot ungdom på Bingo'n til programposten «Med blod på hendene» torsdag formiddag.

Det gir én og en tredels programpost basert på nynorsk litteratur, nærmere bestemt 2,7 prosent, sier Fjeldberg som opplyser at ifølge Statistisk sentralbyrå har 18,7 prosent av grunnskoleelevene i Oppland nynorsk som hovedmål.

Uprisen, ungdommens egen bokpris, deles ut for sjette gang under festivalen. Tre av fem tidligere vinnere er på nynorsk, uten at det noen gang har vært flertall av nynorskklasser i elevjuryen som stemmer den fram.

- Nynorsk utgjør ti prosent av det som utgis, og er av høy kvalitet, sier Petra Helgesen.

Får offentlig nynorskstøtte

Gjør festivalen seg fortjent til den offentlige støtten den får? I fjor høst ga regjeringen en ekstra bevilgning på 500.000 kroner i statsbudsjettet for 2012 som en del av den såkalte nynorskpakken foran språkåret 2013. Pengene har i hvert fall ikke gått til årets barneprogram, sier Fjeldberg.

Dette kommer i tillegg til de 2,1 millionene festivalen allerede mottar i offentlig støtte. Pengene de fikk burde borge for en bevisstgjøring, sier Helgesen som nylig har kartlagt formidlingsarbeidet av nynorsk barnelitteratur og jobber aktivt med språkpolitikk mot diskriminering av nynorsk.

- Nynorsken er dømt til å dø om det ikke tas hensyn til ungene, sier Helgesen.

- Skjerpende

Festivalsjef Marit Borkenhagen mener nynorskkritikken er skjerpende og positiv.

Borkenhagen forteller om en nysatsing i festivalen på et nynorsk oversetterseminar i samarbeid med Samlaget og Norsk oversetterforening. Men hun innrømmer at Pegasus-tallene ikke er gode nok.

- Det ligger ingen spesifikke føringer i økningen i knutepunktstøtten som går til festivalen som helhet, men vi tar nynorsk på alvor. Men vi driver ikke med ren kvotering, verken med språk eller kjønn, sier Borkenhagen som ikke mener det er noen skeivhet i kjønnsfordelingen på 57 prosent menn og 43 prosent kvinner. Den representerer de faktiske utgivelsene.

Pegasus-ansvarlig Randi Høiholt-Vågsnes sier seg ikke uenig i kritikken, men påpeker at det er flere nynorskposter på barneprogrammet enn Fjeldbergs tall, blant annet Terje Torkildsen. I tillegg er det nynorske forfattere som er kontaktet, men ikke har hatt anledning. Men hun innrømmer å være for lite bevisst i årets program.