Håper på økte bevilgninger til Kulturrådet

AVVENTER: Marit Borkenhagen, sjef for Norsk litteraturfestival.

AVVENTER: Marit Borkenhagen, sjef for Norsk litteraturfestival.

Artikkelen er over 1 år gammel

Kulturrådet får økte bevilgninger, men det er usikkert hvordan det vil slå ut for Norsk Litteraturfestival og Peer Gynt AS

DEL

Knutepunktordningen er avviklet og institusjoner som Peer Gynt og Norsk Litteraturfestival er ikke lenger på statsbudsjettet. bevilgningen til Norsk kulturråd foreslåsøkt med 12 millioner kroner for å styrke satsingen på det nyetablerte kontoret Kreativt Norge i Trondheim. Økningen skal nyttes til ulike kompetanseprogram og tiltak rettet mot både mindre kulturbedrifter og etablerte kunstinstitusjoner. Tilskuddsordningene for kreativ næringsutvikling og regional bransjeutvikling som forvaltes av Kreativt Norge, foreslås videreført med 18 millioner kroner.

Hvordan det vil slå ut for Peer Gynt AS og Norsk Litteraturfestival, er foreløpig uklart.

Håper på økt tilskudd

Marit Borkenhagen, sjef for Norsk litteraturfestival, forteller at det likevel knytter seg en viss spenning til statsbudsjettet.

- For Norsk Litteraturfestival og alle andre som mottar støtte via Norsk kulturråd er det knyttet spenning til hvilke overføringer som går til kulturfondet. Øker kulturfondet gir det rom for økte tilskudd, mens det på motsatt hold kan komme kutt dersom tilskuddet til kulturfondet blir kuttet i budsjettet. Litteraturfestivalen har nylig fått svar fra Kulturrådet på søknaden om støtte for 2018.

- Støttebeløpet for 2018 er 3.100 000 kroner forutsatt at Kulturrådet får de tildelingene de trenger via statsbudsjettet. Vi er altså forespeilet en liten økning/indeksregulering og har også formelt blitt tildelt oppgaven å drive Nettverket for litteraturfestivaler videre. I tildelingsbrevet er det forutsatt at fylke/kommune også bidrar på nivå som tidligere, slik at andelen fra Norsk kulturråd utgjør 60 prosent, mens fylke/kommune utgjør 40 prosent, sier Borkenhagen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TRYGG FORELØPIG: Marit Lien, daglig leder for  Peer Gynt AS.

TRYGG FORELØPIG: Marit Lien, daglig leder for Peer Gynt AS.


- Vi er trygge i 2018

Marit Lien, daglig leder i Peer Gynt A/S sier de får svar på sin søknad i desember.

- Driftsstøtteordningen er lagt opp slik at vi må få et års varsel før de kan redusere støtten, og vi er derfor trygge i 2018. De kan heller ikke redusere hele tilskuddet i en håndvending, men med reduksjon over tre år. Driftsstøtteordningen gir også føringer for støtte 60/40. Altså 60 prosent fra Norsk kulturråd og 40 prosent fra fylke og kommune. Dette gir oss god forutsigbarhet og mulighet til å planlegge langsiktig. Det er vi glad for, sier Lien.

Artikkeltags