Lørdag 6. august arrangeres en minnekonsert i Kulturhuset Banken. David Tengs er primus motor for arrangementet. Den opprinnelige planen var å arrangere enn hiphopfestival, men på grunn av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli, valgte Tengs å endre festivalen til å bli en minnekonsert.

Trioen Gatas Parlament er det største trekkplasteret sammen med gruppa Warlocks.

Minnevegg

Også flere graffitimalere kommer til Lillehammer i forbindelse med konserten. Noen av dem skal ha et graffitishow med tusj på lerret i Kulturhuset Banken under arrangementet. Andre skal være med å dekorere byens allerede nedtaggede underganger.

– Vi planlegger blant annet en minnevegg for å hedre ofrene fra terrorhandlingene, sier Tengs.

- Ikke støtende

Lillehammer kommune har gitt tillatelse til å dekorere en undergang mellom Martin Seips veg og Bankgata, to underganger i Kringsjåvegen på nedsiden av Nordre Ål kirke og en undergang ved Fredrick Colletsveg på Søre Ål. I tillegg har Tengs og hans medmalere fått tillatelse til å dekorere brua ved Maihaugvegen nedenfor badedammen.

– Tillatelsen er gitt under forutsetning av at dekorasjonene ikke virker støtende på publikum. Prosjektet skal dokumenteres både før og etter at malingen er gjennomført. I etterkant skal representanter Lillehammer kommune dra på befaring. Hvis vi ikke er fornøyd, forplikter utøverne seg til å male over, sier Per-Olav Holmstrøm, fagansvarlig veg- og trafikk i Lillehammer kommune. Han forteller at kommunen har erfaringer fra lignende prosjekt.

– Vi ga blant annet tillatelse til dekorasjon av undergangen ved Fossvegen. Dekorasjonen har blitt stående, og vi har fått positive tilbakemeldinger, sier Holmstrøm.

- Etisk forsvarlig

Kultursjef Øivind Pedersen frykter ikke at malere uten tillatelse kan bli inspirert til å pynte opp kommunale vegger med sprayboksmaling.

– Graffiti som kunst er omdiskutert, men noen av utøverne har et høyt nivå. Dette prosjektet skal være innenfor etisk forsvarlig tematikk, men gi rom for kreative uttrykk, sier Pedersen.

– Hvor skal uorganiserte taggere utfolde seg nå?

– Ulovlig tagging er ikke tillat, og vi har nulltoleranse for det i Lillehammer kommune. Tagging er forsøpling og hærverk på annen manns eiendom, sier Pedersen.

Venter på svar

David Tengs har også søkt Statens vegvesen om å få dekorere flere av undergangene Vegvesenet har ansvaret for, blant annet undergangen ved Strandtorget. Seniorrådgiver Ove Anders Aarseth håper å kunne gi svar i løpet av noen dager.

– Men vi har ikke så mye praksis fra slike saker, så jeg kan ikke forskuttere svaret, sier han.