LILLEHAMMER: Hun har i flere år hatt tilhold i Lillehammer, og er styremedlem i BKO (Billedkunstnerne i Oppland), lokalavdelingen av Norske Billedkunstnere.

Overfor GD at hun ikke vet hvilke kolleger fra Lillehammer, Gudbrandsdalen og Oppland som blir med i markeringen. Det har heller ikke lyktes GD å få kontakt med andre, med organisasjonen sentralt eller Norske Kunsthåndverkere Øst, som også organiserer kunsthåndverkere i Oppland og Hedmark.

Bak markeringen i Oslo står NOPA (Interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk), i samarbeid med Kunstnernettverket. Under vignetten #kunstneroppropet kjemper de for bedre vilkår for kunstnere.

Oppropet har følgende krav:

* Fullføre treåring lønnnsreform for kunstnerstipendene
* Oppnevningsretten til stipendkomiteen skal ligge hos kunstnerne selv (slik det var før)
* Generell styrking av Norsk Kulturfond
* Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme