Ingen Ungdommens Kulturmønstring uten ildsjeler som Maren & co.

Da Maren Øversveen var 15, deltok hun som danser under Ungdommens Kulturmønstring (UKM). I årene siden har hun vært en av ildsjelene som sørger for alt fra overnatting til at artistene kommer på scenen til rett tid.