IKKE OVERBEVIST: – Boken «Norske tabuer» bekrefter i første rekke Sarromaas evne til å finne kontroversielle og spissformulerte standpunkter. I en debattbok må en kunne forvente at bastante påstander følges opp av vektige argumenter. Sarromaas kommunikative korstog oppleves derimot som lite overbevisende, mener GDs anmelder Eivind Merok. Arkivfoto: Erik Børresen

Tabloid enetale fra Sarromaa

Overraskende konvensjonell og lettvint bok fra Sanna Sarromaa, mener GDs anmelder.
Publisert