Siden 2014 har barnehageunger i Oppland hatt anledning til å delta i det såkalte Boklek-prosjektet. Boklek er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Oppland fylkesbibliotek og folkebibliotekene i fylket.

I bokleken reiser en barnebokforfatter eller -illustratør på turné til alle de lokale folkebibliotekene. Før og etter selve forfatterbesøket har barna oppgaver. Én av de sentrale hensiktene er å stimulere til leseglede og gi ungene større utbytte og glede av forfatterbesøkene.

Fra 2018 innlemmes også Hedmark. Like oppunder jule overrakte nemlig Gjensidigestiftelsen 150.000 kroner øremerket boklek i nabofylket. Også det skal administreres av Norsk Litteraturfestival og Pegasus-ansvarlig Anne-Thea Haavind som har vært primus motor håper etter hvert at enda flere fylker kan bli med på et lignende opplegg.