I 2009 ga Aschehoug forlag ut lillehamringen Nan Bentzen Skilles bok om Sigrid Undset, i engelsk utgave. Men først nylig, ni år seinere, har den engelskspråklige utgaven fått distribusjon i USA fordi den hittil har manglet en offisiell utgiver. Det er universitetsforlaget University of Minnesota Press som har tatt på seg å gi ut boka der.

"Inside the Gate. Sigrid Undset's Life at Bjerkebæk" er den engelske tittelen. Biografien skildrer Sigrid Undsets livshistorie, og Skille ønsker at også Bjerkebæk skal få et eksemplar. Hun er glad for at boka endelig har fått en utgiver i den engelskspråklige verden.

Et foreløpig uavklart spørsmål er om utgaven får plass i den norske presentasjonen under den store internasjonale bokmessen i tyske Frankfurt høsten 2019, der Norge har status som offisielt gjesteland.