Gå til sidens hovedinnhold

Uklart om musikal-finansiering

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er uklare oppfatninger i norddalen om hvordan ungdomsmusikalen på Otta skal finansieres i framtida.

Men regionsjef Ole Aasaaren vil ikke si at hele prosjektet er i fare.

– Nei, jeg vurderer det ikke slik. Vi er i en avklaringsfase for finansiering, sier han.

Ikke refundert

Spørsmålet kom opp på et møte i rådmannsutvalget i norddalen 28. september.

Her bemerket avtroppende rådmann i Lesja, Kai Arne Riise at det har vært et møte i styringsgruppa for musikalen, i juni i år, hvor kun tre av seks norddalskommuner var representert, og hvor forutsetningene for finansiering ble endret. Heretter skal ikke kommunene få refundert for stillingsprosenten de avgir til musikalen, ble det bestemt der.

– Jeg oppfattet vedtaket i regionrådet i 2015 om finansiering som et prinsipielt vedtak – og at slik skal det være framover. Det gjorde flere av mine kolleger også, sier Riise.

Samme syn deler rådmann i Lom, Ola Helstad.

– Det blir for sårbart hvis en skal være avhengig av enkeltbevilgninger hvert år. Ungdomsmusikalen er et så viktig tiltak for regionen at det trenger forutsigbarhet, forankret i regionpolitiske fora og med økononimske bevilgninger.

- Hvorfor kan ikke dette være kommunenes bidrag, i stedet for krav om refusjon?

– Det handler om det regionale fellesskapet og hva vi bidrar med i den potten som er brukt, det vil si partnerskapsmidler.

– Hva skjer om dere ikke får refundert?

– Da må dette tiltaket vurderes på lik linje med andre tiltak, mener Helstad.

Vil drøfte

Regionsjef Aasaaren ønsker å drøfte saken i Arbeidsutvalget i regionrådet i 21. oktober, før han legger fram et forslag til endelig finansiering.

– I fjor fikk hver kommune refundert for 180 timer. Det tilsvarer tilsammen rundt 320.000 kroner. Styringsgruppa i musikalen vurderte det dit hen at vi måtte gjøre en liten justering på den kommunale andelen av finansieringen. Alle kommunene var invitert til dette møtet, tre kommuner var representert, konstaterer Aasaaren.

 

De tre var Sel, Vågå og Lom. Aasaaren vil ikke si så mye mer om saken før den kommer opp til drøfting senere denne måneden.

Stian Høglien er ansatt som prosjektleder for neste musikal, som etter planen skal settes opp våren 2018. Han er i dag idretts- og fysakkoordinator for regionen.

Hvilken musikal det skal satses på, er så langt ikke bestemt.

Fakta

Ungdomssmusialen på Otta har vært en stor suksess siden starten i 1998.

Foruten strålende oppsetninger, er prosjektet også en viktig reise i personlig utvikling for ungdommene som er med.

Den finansieries med billettinntekter, store sponsorbidrag, kommunale- og regionale midler