Bakgrunnen er ønsket om å være sterkere til stede i Hamar som er den største byen i Hedmark. NRK vil fortsatt ha tilstedeværelse i Elverum, men fordelingen av medarbeiderne er ikke helt avklart.  Flyttingen skjer trolig i løpet av 2018/første halvdel av 2019.

- NRK skal være relevant for folk i regionen og levere journalistisk innhold, regionalt og til nasjonale sendinger. Da er det viktig at vi kan dekke den mest befolkningstette regionen godt, sier distriktsredaktør Inger Johanne Solli i en pressemelding.  Hun understreker imidlertid at det er viktig for NRK at hele fylket blir dekket godt.

– Vi ønsker å være tett på publikum i hele Hedmark, sier Solli.


- Hovedkontor i fylkets største by

Videre i pressemeldingen heter det at å dekke nyheter er den viktigste oppgaven for de 20 medarbeiderne i Hedmark. Det innebærer å dekke de store hendelsene raskt og troverdig og å fortelle de unike historiene fra Innlandet til hele landet.

- Det mener vi at vi kan gjøre best ved å ha hovedkontor i fylkets største by, sier Solli. I dag har NRK faste daglige radiosendinger både fra hovedkontoret på Lillehammer og fra Elverum Også i framtida skal vi ha sendinger fra Hedmark, men det vil da skje fra Hamar.

NRK har alltid vært til stede i Hamar. De siste årene har Hamar-medarbeidere jobbet fra kontor i Hamar Medias bygg midt i sentrum. Nå starter arbeidet med å finne ut hvor et større Hamar-kontor skal ligge.