LILLEHAMMER: – Vi mottar nyheten med stor glede, sier Magnus Beite, komponist og en av de ledende kreftene bak det planlagte Lillehammer Institute of Music Production Industries (LIMPI).

– Vi har lagt ned et omfattende arbeid for å få til en seriøs og god søknad. Det skal også være vanskelig å lage et nytt høgskoletilbud i Norge. Vi synes selv dette er et spennende og solid prosjekt, så det er veldig hyggelig med en bekreftelse fra myndighetene om at de er enige, sier Beite, som sammen med sine samarbeidspartnere nå har fått godkjenning til å starte opp et ettårig studium som gir 60 studiepoeng.

Den nye skolen skal etter planen starte høsten 2017, og kommer til å gi studentene undervisning innenfor musikkproduksjon, låtskriving og bransjeøkonomi, blant annet.

– Urealistisk

Det offentlige godkjenningsorganet for høyere utdanning, NOKUT, påpekte riktignok flere feil og mangler ved søknaden og landet først på at skolen ikke burde godkjennes.

Etter at LIMPI både har forklart sine planer tydeligere og i tillegg føyd seg etter en rekke av NOKUTs krav og anbefalinger, får likevel skolen altså sin godkjenning – og dermed også mulighet til offentlig pengestøtte.

I NOKUTs tilsynsrapport fra juni 2016 stilles det derimot spørsmål ved om det finnes et marked for en slik type utdanning på et sted som Lillehammer.

«Når det gjelder andelen internasjonale studenter, mener vi at skolens vurdering av markedet og det potensielle søkergrunnlaget er vag [...]. Det er urealistisk å få en mengde studenter fra land som f.eks. USA til Norge og Lillehammer uten å ha en klarere strategi for dette,» heter det i tilstandsrapporten, som er ført i pennen av professor og artist Jan Bang, samt førstelektor Audun Molde fra Westerdals Oslo ACT og BI.

– Hvorfor skal en ambisiøs musikkprodusent i New York flytte til Lillehammer for å gå på skole i ett år?

– Tilbudet må være det beste i sitt slag. Både skolen og innholdet må være det aller beste. Vi mener det ikke finnes noe tilsvarende ettårig tilbud noe annet sted i verden. Dessuten er vi i ferd med å knytte til oss folk som allerede er sentrale i internasjonal musikkbransje, sier Beite.

Tar med seg stjernelag

Fra før er det allerede kjent av Stargate-produsent Tor Erik Hermansen har vært med på å utvikle skolens pensum. Plateprodusent og låtskriver Amund Bjørklund, som i sommer kjøpte Valseter pensjonat på Gålå, er også tiltenkt en rolle ved skolen.

– I tillegg har Espen Lind uttrykt interesse for å være med på dette. Vi merker stor interesse for prosjektet, både i bransjen og lokalt, forteller Magnus Beite.

En av dem som er svært fornøyd med godkjenningen, er Lillehammers kultursjef Øivind Pedersen.

– Alle ære til det entreprenørskap som initiativtakerne har vist og den grundige jobben som er gjort, sier Pedersen.

– Dette kan bli et kraftsenter og inspirasjon til kulturlivet i så vel Lillehammer som en langt større region, mener kultursjefen.

Beliggenhet

Men før man kommer så langt, må skolen først finne seg et sted å være. I søknaden legges det opp til at mye av aktiviteten skal foregå i Kulturhuset Banken, men NOKUT påpeker i sin tilstandsrapport at dette neppe vil være en tilfredsstillende løsning.

– Det haster litt med å få på plass lokaler, svarer Beite, som i sitt svar til NOKUT oppgir at skolen har inngått leieavtale med Telenor om bruk av deres lokaler i Kirkegata 45.

Nøyaktig hvor skolen skal ligge, eller når den åpner, er fortsatt et høyst åpent spørsmål.