Rondaståk har fått ny daglig leder

Han er fortsatt øverste sjef for festivalen, men Ole Jakob Grauphaugen har overlatt den daglige driften til Pernille Røen.