– En gladsak som mange korps og kommuner kan lære av, mener korpsleder Kjersti Wadahl.

Den som overvar 17-mai toget i Lillehammer i går, syntes kanskje Hammartun skolekorps låt ekstra fint i år. En av grunnene kan være at korpset har fått oppgradert øvingslokalene sine. Korpset, som har rundt 50 medlemmer, øver fast i gymsalen på Hammartun skole i Lillehammer hver onsdag. Men de unge musikantene, og de voksne i støtteapparatet, slet med dårlig akustikk i lokalene. Mange klagde over at de ble slitne og fikk vondt i hodet etter øvelsen på grunn av etterlyd i rommet.

– Det ble helt nødvendig å sette i gang tiltak. Dirigenten vår så plaget at han vurderte å gi seg, sier korpsleder Kjersti Wadahl.

Spleiset med kommunen

For å gjøre en lang historie kort; Hedmark og Oppland musikkråd ble koblet inn i saken og foretok målinger i lokalene. Målingene dokumenterte hva korpsmedlemmene hadde antatt, og tiltak ble anbefalt. Prislappen ble på rundt 130.000, en høy sum for et skolekorps. Men etter litt forhandlinger fikk korpsledelsen med seg både Lillehammer kommune og Hammartun skole på laget.

– Skolen hadde egentlig ikke behov for å gjøre endringer i gymsalen, men de syntes at det var viktig at korpset skulle fortsette å ha tilhørighet til skolen, sier Wadahl. Resultatet ble et spleiselag der partene bidro med cirka en tredjedel av summen hver.

Kvalitet

Arbeidet med å bedre akustikken ble gjennomført i vinterferien i år. Da ble det montert spesialplater i tak og på vegger.

– Det er nesten rart at det ikke var mer som skulle til. Nå har det blitt en helt annen lydkvalitet i rommet, og vi har nærmest fått et optimalt øvingslokale. Det betyr blant annet at barna får mye mer ut av øvelsen, og at de som er til stede slipper å bli slitne og få vondt i hodet, sier Wadahl. Hun mener mange korps og kommuner kan lære av erfaringene til Hammartun skolekorps.

– Det er et problem for mange korps at de øver i gamle gymsaler. Norges Musikkorps forbund kan hjelpe til å utrede øvingslokalet og finne fram til tiltak som kan bedre forholdene, sier Wadahl.

– Første gang i Oppland

– Det er første gang en gymsal i Oppland har blitt oppgradert på denne måten, sier Trond Eklund Johansen, daglig leder i Hedmark og Oppland musikkråd. Musikkrådet er blant dem som har bistått Hammartun skole i saken.

– Målingene som er gjort etter at tiltakene er gjennomført, bekrefter at lyden har blitt svært mye bedre, sier Johansen. Han forteller at etterklangen var på to sekunder.

– Det betyr at alle lyder i rommet akkumulerer og blander seg. Det fører til at det blir vanskelig å skille tonene fra hverandre, sier Johansen. Nå er etterklangen på 1,2 sekunder, noe som er innenfor fastsatte normer. Johansen forteller at et tilsvarende prosjekt er i gang ved Harpefoss Oppvekstsenter i Sør-Fron.

– Dette er virkelige to gladsaker, for tiltakene er bra for alle aktiviteter som foregår i rommet, enten det er snakk om idrett, undervisning eller besøk av Den kulturelle skolesekken, sier Johansen.