Premiering korpscupen

19. oktober 2014, kl. 11:56

20 korps deltok på årets korpscup, og alle som ein måtte pent stille opp til premiering.